kunstwerken

Sinds het ontstaan van Almere is er veel aandacht besteed aan de verfraaiing van de openbare ruimte. In de beginjaren was het vooral de Rijksdienst voor IJsselmeerpolders (RIJP), later waren het de gemeente, woningbouwcorporaties, pensioenfondsen, particulieren, (bouw)bedrijven, kunstinstellingen en bewoners die kunstwerken realiseerden.

de kunstambassadeurs

Iedereen in Almere kent wel een kunstwerk in de buurt. Je fietst er dagelijks langs, speelde er als kind of je hebt er een bijzondere ervaring mee.

Ieder kunstwerk heeft zijn eigen verhaal. De Kunstambassadeurs vertegenwoordigen hun favoriete kunstwerk in de openbare ruimte van Almere. Zij zijn experts rondom het kunstwerk en het oeuvre van de kunstenaar en lokaal aanspreekpunt. 

Als ambassadeur behartig je jouw favorieten kunstwerk in Almere. Je verdiept je in het werk en de kunstenaar. Je houdt toezicht op het kunstwerk en maakt het kenbaar aan de buurt en geïnteresseerden.

activiteiten & programma

De Kunstambassadeurs organiseren diverse publieke activiteiten als thematische rondleidingen, atelierbezoeken en lezingen.
Hier kunt u zich aanmelden via onze mailinglijst

vragen en contact

komt u graag meer te weten over een kunstwerk bij u in de buurt of wil u zelf kunstambassadeurs worden van de BuitenCollectie?

Neemt u dan contact op via info@kunstambassadeurs.nl

schadeformulier

Graffiti, schade of hoog gras? Geeft u het aan ons door! Dan zorgen we collectief dat de 150 kunstwerken er goed onderhouden bij staan. contact opnemen

Onderhoud aan de kunstwerken wordt uitgevoerd door de gemeente Almere en de Kunstwacht.

contactpersonen
 

Projectleiding
 

Marie-Josée Roselaers 
email

twitter

Mark Wiechmann

email

DKOR Bestuur
 

Brans Stassen Voorzitter

Hans Jan Dürr Penningmeester

Muriël van der Wall  Secretaris

locatie


stichting DKOR

Esplanade 10,
1315 TA Almere

colofon

De Kunstambassadeurs is een project van stichting DKOR
'Design en Kunst Openbare Ruimte' te Almere.

 

Op 21 oktober 2019 is stichting Design Kunst Openbare Ruimte Almere (DKOR) opgericht.

 

De stichting stelt zich ten doel het agenderen, stimuleren en documenteren van de Openbare Ruimte in Almere, met accent ligt op de vormgeving (Design) en Kunst.
En tracht dit te bereiken door het initiëren en uitvoeren van projecten op het gebied van kunst, design en architectuur; cultureel, intellectueel en fysiek.

Middels lezingen, debatten, rondleidingen en ontwerpateliers.

 

Hierbij bouwt zij aan en onderhoudt een netwerk onder meer bestaande uit bewoners, lokale experts, bedrijven, (onderwijs-) instellingen en overheidsorganen.

Stichting DKOR heeft geen winstoogmerk en een ANBI-status in aanvraag.

kvk-nummer 76160807

De Kunstambassadeurs wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Almere, het Cultuurfonds Almere, Prins Bernard Cultuurfonds Flevoland.

Alle rechten rondom de website en het project zijn voorbehouden aan de stichting.