Sinds het ontstaan van Almere is er veel aandacht besteed aan de verfraaiing van de openbare ruimte. In de beginjaren was het vooral de Rijksdienst voor IJsselmeerpolders (RIJP), later waren het de gemeente, woningbouwcorporaties, pensioenfondsen, particulieren, (bouw)bedrijven, kunstinstellingen en bewoners die kunstwerken realiseerden.

Als ambassadeur behartig je jouw favorieten kunstwerk in Almere. Je verdiept je in het werk en de kunstenaar. Je houdt toezicht op het kunstwerk en maakt het kenbaar aan de buurt en geïnteresseerden.

colofon

Op 21 oktober 2019 is stichting Design Kunst Openbare Ruimte Almere (DKOR) opgericht. De stichting stelt zich ten doel het agenderen, stimuleren en documenteren van de Openbare Ruimte in Almere, met accent ligt op de vormgeving (Design) en Kunst.
En tracht dit te bereiken door het initiëren en uitvoeren van projecten op het gebied van kunst, design en architectuur; cultureel, intellectueel en fysiek.

Middels lezingen, debatten, rondleidingen en ontwerpateliers.

Hierbij bouwt zij aan en onderhoudt een netwerk onder meer bestaande uit bewoners, lokale experts, bedrijven, (onderwijs-) instellingen en overheidsorganen.