kunstwerken

Sinds het ontstaan van Almere is er veel aandacht besteed aan de verfraaiing van de openbare ruimte. In de beginjaren was het vooral de Rijksdienst voor IJsselmeerpolders (RIJP), later waren het de gemeente, woningbouwcorporaties, pensioenfondsen, particulieren, (bouw)bedrijven, kunstinstellingen en bewoners die kunstwerken realiseerden.

de kunstambassadeurs

Iedereen in Almere kent wel een kunstwerk in de buurt.
Je fietst er dagelijks langs, speelde er als kind of je hebt er een bijzondere ervaring mee.


Ieder kunstwerk heeft zijn eigen verhaal. De Kunstambassadeurs vertegenwoordigen hun favoriete kunstwerk in de openbare ruimte van Almere. Zij zijn experts rondom het kunstwerk en het oeuvre van de kunstenaar en lokaal aanspreekpunt. 

Als ambassadeur behartig je jouw favorieten kunstwerk in Almere. Je verdiept je in het werk en de kunstenaar. Je houdt toezicht op het kunstwerk en maakt het kenbaar aan de buurt en geïnteresseerden.

De Kunstambassadeurs organiseren diverse publieke activiteiten als thematische rondleidingen, atelierbezoeken en lezingen.

vragen en contact

 

komt u graag meer te weten over een kunstwerk bij u in de buurt of wil u zelf kunstambassadeurs worden van de BuitenCollectie?

Neemt u dan contact op via info@kunstambassadeurs.nl

Melding

Graffiti, schade of hoog gras? Geeft u het aan ons door! Dan zorgen we collectief dat de 150 kunstwerken er goed onderhouden bijstaan. contact opnemen

Onderhoud aan de kunstwerken wordt uitgevoerd door de gemeente Almere en de Kunstwacht.

contactpersonen
 

Projectleiding
 

Marie-Josée Röselaers 
email   
twitter

Mark Wiechmann

email

DKOR Bestuur
 

Brans Stassen Voorzitter

Hans Jan Dürr Penningmeester

Muriël van der Wal  Secretaris

bezoekadres

Kunst is Leuk 

Schutterstraat 17
1315 VH Almere

postadres

stichting DKOR
de Realiteit 23
1316 TA Almere

De Kunstambassadeurs is een project van

stichting Design en Kunst Openbare Ruimte (DKOR). 

De stichting is op 21 oktober 2019 in Almere opgericht.

En behoort sinds 2020 tot de Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur.

 

De stichting stelt zich ten doel het agenderen, stimuleren en documenteren van de Openbare Ruimte in Almere, met accent op Design en Kunst.
En tracht dit te bereiken door het initiëren en uitvoeren van projecten op het gebied van kunst, design en architectuur; cultureel, intellectueel en fysiek.

Middels lezingen, debatten, rondleidingen en ontwerpateliers.

 

Hierbij bouwt zij aan en onderhoudt een netwerk onder meer bestaande uit bewoners, lokale experts, bedrijven en instellingen.

Stichting DKOR hanteert de Governance Code Cultuur, lees meer.

En heeft geen winstoogmerk en een ANBI-status. 

Periodiek legt de stichting een financiële verantwoording af aan de gemeente Almere.

KVK   76160807

RSIN 860529423

Download hier het jaarverslag 2019

Download hier het Activiteit & Beleid 2021-2022

De Kunstambassadeurs wordt mogelijk gemaakt door:

de Gemeente Almerehet Cultuurfonds Almere, 

Prins Bernard Cultuurfonds Flevoland, VSB Fonds, 

Fonds voor Cultuurparticipatie,

Gebiedskantoren Almere Haven en Stad-West

Alle rechten rondom de website en projecten zijn voorbehouden aan stichting DKOR.